overSiBot

Školenia ku portálu Over Si (získavanie výpisov)

Spôsoby školení:

  1. Prezenčné školenia pre Garantov – cieľom školenia bude urobiť praktický tréning správy používateľov v simulovanom prostredí s metodickými pokynmi a procesným scenárom, za pomoci používateľskej príručky. Výsledkom školenia bude certifikát na základe splnených úloh a odznak bojovníka proti byrokracii.
  2. Dištančné školenia pre Používateľov – cieľom školenia bude urobiť praktický tréning žiadania a obdržania jednotlivých výpisov v simulovanom prostredí s metodickými pokynmi a procesným video návodom. Výsledkom školenia bude certifikát na základe splnených úloh a odznak bojovníka proti byrokracii.

Termíny a prihlasovanie sa na školenia

  1. Termíny a možnosti prihlasovania sa na prezenčné školenia môžete nájsť na tomto linku: http://csru.ccv.upjs.sk
  2. Termíny a možnosti prihlasovania sa na dištančné školenia môžete nájsť na tomto linku: http://csru.ccv.upjs.sk

Používateľská príručka k portálu oversi.gov.sk na stiahnutie:

Používateľská príručka Oversi

 

Vyskúšajte si prácu v portáli oversi.gov.sk. Prejdite si simuláciou s úlohami a komentármi, ktorú sme pripravili pre garantov a používateľov jednotlivých OVM.

Simulované prostredie pre Garantov, ktorí budú správcami používateľov a ich účtov:

Pre spustenie kliknite TU

Simulované prostredie pre používateľov, ktorí budú žiadateľmi o výpis z obchodného a živnostenského registra pomocou RPO:

Pre spustenie kliknite TU

Simulované prostredie pre používateľov, ktorí budú žiadateľmi o výpis z katastra nehnuteľností:

Pre spustenie kliknite TU

Technické požiadavky pre spustenie simulovaných prostredí:
- technológia HTML5 s JavaScriptom je spustiteľná na všetkých zariadeniach (počítač, tablet, mobil)
- technológia nie je podporovaná prehliadačmi Explorer 7 a 8

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Úrad podpredsedu vlády SR pre investícvie a informatizáciu napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte násŠtefánikova 15
811 05 Bratislava

02 / 35 803 083
stopbyrokracii(@)vicepremier.gov.sk