overSiBot

V prípade Vášho záujmu o konzultácie/metodické usmernenia pre Vaše OVM, nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: stopbyrokracii@mirri.gov.sk.

Ďakujeme

Používateľská príručka k portálu oversi.gov.sk na stiahnutie:

CSRU_PouzivatelskaPrirucka_v10.2

Vyskúšajte si prácu v portáli oversi.gov.sk. Prejdite si simuláciou s úlohami a komentármi, ktorú sme pripravili pre garantov a používateľov jednotlivých OVM.

Výpis o nemocenských a dôchodcovských dávkach

Spustiť

Potvrdenie o návšteve školy (dávka)

Spustiť

Garanti, ktorí budú správcami používateľov a ich účtov

Spustiť

Výpis z obchodného a živnostenského registra pomocou RPO

Spustiť

Výpis z katastra nehnuteľností

Spustiť

Ako sa prihlásiť do portálu oversi.gov.sk

Spustiť

Potvrdenie o nedoplatku zo zdravotnej poisťovne

Spustiť

Potvrdenie o nedoplatku zo sociálnej poisťovne

Spustiť

Potvrdenie o nedoplatku voči daňovému a colnému úradu

Spustiť

Technické požiadavky pre spustenie simulovaných prostredí:
– technológia HTML5 s JavaScriptom je spustiteľná na všetkých zariadeniach (počítač, tablet, mobil)
– technológia nie je podporovaná prehliadačmi Explorer 7 a 8