Dá sa narodenie dieťaťa zvládnuť aj bez behania po úradoch? Dá! Vďaka tejto prevratnej novinke!

Donedávna čakal rodičov, ktorým sa narodilo dieťatko, maratón vybavovačiek na úradoch, od matriky až po lekárov, a vyplňovanie desiatok strán tlačív. S tým je koniec!

 

Vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová predstavila prelomovú novinku v službách štátu pre občanov.

„Po narodení dieťaťa si majú rodičia užívať spoločné šťastné chvíle so svojím bábätkom a nie behať po úradoch,“ tvrdí Remišová s tým, že odteraz už rodičia nemusia behať s tlačivami a potvrdeniami po úradoch, ale štát vybaví všetko za nich. Sám a ochotne!

 

Čo všetko sa mení?

* Aby ste dali svojmu dieťatku meno, už nemusíte ísť na matriku. Po novom môžete dohodu o mene obaja rodičia podpísať hneď priamo v pôrodnici.

* Rodný list potom matrika odošle na adresu mamičky.

* Od 1. augusta už ani nebude potrebné prihlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne, lebo automaticky dostane zdravotnú poisťovňu matky.

* O príspevok pri narodení dieťaťa už nemusíte žiadať, ale bude matke odoslaný do 60 dní na účet.

 

„Takto majú vyzerať služby štátu, ktorý je tu pre občanov a nie naopak,“ zdôrazňuje Remišová.  „Štát nemá pasívne čakať na to, čo občan potrebuje a nemá ho nechať vytrápiť sa na úradoch, ale automaticky má občanovi vychádzať v ústrety pri riešení jeho životnej situácie a čo najviac ho zbaviť zbytočnej byrokracie. Rovnako proaktívne ako sme teraz pomohli rodičom, ktorým sa narodilo dieťa, bude štát čoskoro pomáhať aj ľuďom, ktorí stratia alebo si hľadajú zamestnanie, chcú začať podnikať, kupujú si motorové vozidlo, alebo nehnuteľnosť na bývanie. Postupne spustíme až 16 životných situácií, ktoré zbavíme byrokracie a pri riešení ktorých bude štát ústretovo pomáhať občanom. Je to ďalší krok na ceste k fungujúcemu a prosperujúcemu Slovensku,“ dodáva vicepremiérka Remišová.

Menej papierov a behania po úradoch! Pozrite sa, ktoré potvrdenia a výpisy už nemusíte nosiť

Dobrá správa pre občanov. Veľká antibyrokratická revolúcia sa stala realitou.  

Od januára 2022 sa na základe antibyrokratického zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), zrušilo predkladanie prvých 13 potvrdení a výpisov, ktoré štát už vo svojej databáze má. Po novom ich občania a podnikatelia nemusia predkladať úradom, ale tie si ich medzi sebou vymenia navzájom. Celkovo sa však zruší až 21 výpisov, čo je najviac v histórii Slovenska.

 

Aj kópiu rodného listu si úrady vymieňajú elektronicky

Ľuďom uľahčia život najmä novinky týkajúce sa matričných listín. Úradníci si ich vyhľadajú vo forme elektronických výpisov z registra fyzických osôb. V praxi to znamená, že už nemusíte nosiť na úrady kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte. Pozitívne to pocítia najmä žiadatelia o materskú, rodičovský príspevok či príspevok pri narodení dieťaťa. Jednoduchšie vybavovanie bude aj pre oblasti daňových úľav a bonusov, sociálnej kurately, dôchodkov a mnoho ďalších konaní so štátom a samosprávou.

 

Menej byrokracie aj pre podnikateľov

Pri uchádzaní sa o dotácie, granty, projekty či verejné zákazky, ktoré sú financované z verejných prostriedkov a európskych fondov už nie je potrebné dokladovať ani potvrdenia o IČO alebo informácie o tom, že sa podnik nenachádza v konkurze, reštrukturalizácii či v exekúcii. V rámci vybraných konaní týkajúcich sa napríklad dotácií v oblasti pôdohospodárstva zasa nie je potrebné predkladať listiny z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Advokáti po novom nemusia pri uchádzaní sa o verejné zákazky deklarovať postavenie advokáta a dĺžku advokátskej praxe. Baníci pri žiadostiach o kompenzačné príspevky na úradoch práce nemusia predkladať potvrdenia, že nepoberajú súčasne osobitný príspevok baníkom vyplácaný Rudnými baňami.

 

Na úradoch už nemusíte predkladať tieto výpisy a potvrdenia:
 1. kópia rodného listu
 2. kópia sobášneho listu
 3. kópia úmrtného listu
 4. potvrdenie o pobyte
 5. potvrdenie o pridelení IČO
 6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
 8. výpis z registra / zoznamu advokátov
 9. výpis z centrálneho registra exekúcií
 10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 11. potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 12. potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi
 13. potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí

 

Celkovo rušíme až 21 papierových dokumentov a ušetríme 42 miliónov eur ročne

Postupne sa zrušia ďalšie výpisy: potvrdenia k Príspevku pri narodení dieťaťa, výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, vybrané právoplatné rozhodnutia súdov, potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, výpis z registra sociálnych podnikov, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania. Hlásenie o narodení aj hlásenie o úmrtí budú po novom elektronické. Po zrušení všetkých 21 výpisov ušetria  občania a podnikatelia viac ako 42 miliónov eur ročne. Takto vyzerajú služby štátu v prospech občana!

 

Vyžadujú úrady od vás dokumenty, ktorých predkladanie sa už zrušilo? Dajte nám o tom vedieť.

Ak od Vás úrady stále vyžadujú potvrdenia a výpisy, ktorých predkladanie sa zrušilo, napíšte nám podnet  mailom na adresu stopbyrokracii@mirri.gov.sk alebo jednoducho vyplňte pripravený formulár. Jeho vyplnenie zvládnete za jednu minútu.

Poslať podnet cez formulár >

 

Menej byrokracie sa stáva realitou. Od januára nepotrebujú ľudia na úradoch týchto 13 tlačív

Od 1.1.2022 nadobudla účinnosť novela zákona z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá podnikateľom i bežným občanom ušetrí množstvo času aj peňazí. Od nového roka nemusia na úrady opakovane nosiť ďalšiu veľkú sadu dokumentov, ktoré štát už vo svojej databáze má. Novelu zákona sa podarilo uviesť do praxe v expresne krátkom čase iba niekoľko mesiacov od jeho schválenia v parlamente.

Novela Zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii, ktorú parlament schválil v júli tohto roka, rozširuje okruh údajov z informačných systémov verejnej správy vo forme výpisov. Po novom ich občania a podnikatelia už nemusia predkladať úradom, ale tie si ich medzi sebou vymenia navzájom.

Za účelom podpory vzájomnej automatizovanej komunikácie dáva úradom možnosť využiť ako komunikačný kanál centrálnu integračnú platformu pre priamu výmenu údajov medzi agendovými systémami, prípadne jej portál OverSi.

Od januára sa môžu občania a podnikatelia tešiť z „odbúrania“ prvých 10 okruhov výpisov. Zmeny sa týkajú matričných listín, ktoré budú oprávneným úradníkom sprístupnené formou elektronických výpisov z registra fyzických osôb. Vďaka tomu ľudia už nemusia nosiť na úrady kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte. Tieto zmeny sa pozitívne dotýkajú najmä žiadateľov o materskú, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej oblasti daňových úľav a bonusov, sociálnej kurately, dôchodkov a mnoho ďalších konaní so štátom a samosprávou.

Zároveň dochádza tiež k odbúraniu byrokracie v podnikateľskom prostredí, najmä pri uchádzaní sa o dotácie, granty, projekty či verejné zákazky, ktoré sú financované z verejných prostriedkov a európskych fondov. V tomto prípade už nie je potrebné dokladovať potvrdenia o IČO podniku alebo informácie o tom, že sa podnik nenachádza v konkurze, reštrukturalizácii či v exekúcii. V rámci vybraných konaní týkajúcich sa napríklad dotácií v oblasti pôdohospodárstva zasa nie je potrebné predkladať listiny z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Advokáti po novom nemusia pri uchádzaní sa o verejné zákazky deklarovať ich postavenie advokáta a dĺžku advokátskej praxe. Baníci pri žiadostiach o kompenzačné príspevky na úradoch práce nemusia predkladať potvrdenia, že nepoberajú súčasne osobitný príspevok baníkom vyplácaný Rudnými baňami.

Papierové výpisy a potvrdenia, ktoré sú od 1. 1. 2022 elektronizované:

1. kópia rodného listu

2. kópia sobášneho listu

3. kópia úmrtného listu

4. potvrdenie o pobyte

5. potvrdenie o pridelení IČO

6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat

7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz

8. výpis z registra / zoznamu advokátov

9. výpis z centrálneho registra exekúcií

10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom

Papierové výpisy a potvrdenia, ktoré sú od 1. 4. 2022 elektronizované:

 1. Potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 2. Potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi
 3. Potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí

Nová funkcia „Doplniť údaje“

Pre žiadosti o výpis z RT bola v portáli OverSi aktivovaná nová funkcia pre dohľadanie údajov o fyzickej osobe – funkcia „Doplniť údaje“.

V prípade, ak sa daná osoba nachádza v Registri fyzických osôb, tak už nie je potrebné  údaje v žiadosti vypĺňať manuálne, ale po kliknutí na tlačidlo „Doplniť údaje“ sa všetky potrebné údaje o danej osobe v žiadosti vyplnia automaticky.

Portál OverSi z dielne MIRRI používa viac ako šestnásťtisíc slovenských úradníkov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) zaznamenal od prvého septembra, kedy spustil webový portál https://oversi.gov.sk/, veľký záujem zo strany úradov.

Od prvého septembra, kedy vstúpil do platnosti zákon proti byrokracii z dielne MIRRI, už úrady nemôžu žiadať od občanov výpisy z obchodného a  živnostenského registra, ani  listy vlastníctva.

„Aby sme úradom pomohli s touto zmenou, vytvorili sme portál OverSI. Počas septembra sa v ňom zaregistrovalo 16 624 užívateľov, ktorí cezeň získali viac ako desaťtisíc výpisov z listov vlastníctva, z obchodného a  živnostenského registra. Považujem to za jasný signál, že v boji proti byrokracii sa nám začína veľmi dobre dariť,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

 MIRRI tiež v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počas augusta a septembra zorganizovali školenia pre garantov OverSI. „Počas štyridsiatich štyroch školiacich dní sme vyškolili 621 garantov portálu OverSi, ktorí sa o svoje poznatky podelili so svojimi kolegami na úradoch,“ dodal R. Raši.

 Pre používateľov OverSI MIRRI tiež zriadilo Ústredné kontaktné centrum s telefónnym číslom +421 2 35 803 083, na ktoré sa úradníci môžu obracať v pracovných dňoch od pondelka do piatku od  8.00 do 18.00 hodiny. Každú stredu sa pracovné hodiny Ústredného kontaktného centra predlžujú až do 21.00 hodiny.

Najviac sa užívatelia pýtajú, na ktoré orgány verejnej moci sa zákon proti byrokracii vzťahuje, alebo ako získajú prístup na portál OverSi. Odpovede na tieto základné otázky nájdu zamestnanci verejnej správy i na webovej stránke https://stopbyrokracii.sk.

Mestá a obce by si mali skontrolovať elektronickú schránku, nájdu v nej informácie o OverSi

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) oslovuje mestá a obce s informáciou o možnosti implementácie do portálu https://oversi.gov.sk/. Školenia k portálu OverSi už začali.

Začiatok septembra prinesie značné odbúranie byrokratickej záťaže občanov. Od 1. septembra si orgány verejnej moci výpisy z obchodného a živnostenského registra a listy vlastníctva vyhľadajú v Centrálnom systéme referenčných údajovalebo na novom portáli https://oversi.gov.sk/ z dielne ÚPVIIktorý  pomôže dodržiavať zákon proti byrokracii najmä menším orgánom verejnej moci.

„Prioritne musíme myslieť na malé mestá a obce, ktoré nie sú integrované do Centrálneho systému referenčných údajov, no rovnako musia dodržiavať zákon proti byrokracii, ako napríklad veľké  krajské mestá,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

„Z pohľadu miest a obcí je OverSi výborný nástroj, najmä pre tých zhruba 830 miest a obcí Slovenska, ktoré princíp Jedenkrát a dosť nemajú vyriešený prostredníctvom Informačného systému Dátové centrum obcí a miest  (DCOM) a ich dodávateľ informačného systému im to nezabezpečuje,“ povedal výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška a dodal, že v Informačnom systéme DCOM je momentálne približne 2100 obcí a miest.

„Mestá a obce mimo DCOM náš úrad oslovil prostredníctvom správ do elektronických schránok. V spolupráci so ZMOS sme si dali za cieľ, aby sa informácia o možnosti získavania výpisov z  OverSi dostala ku všetkým obciam a mestám na Slovensku a aj miestna územná samospráva mala tak vytvorené podmienky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona proti byrokracii,“ dodal Richard Raši.

Zamestnanci úradu vicepremiéra osobne navštívili približne 65 orgánov verejnej moci, ktorým odprezentovali možnosti bezplatného využívania OverSI a boli im tak nápomocní pri prípravách na uvedenie zákona proti byrokracii do praxe. Pre uľahčenie práce s portálom je pre garantov a používateľov portálu pripravená simulácia s úlohami a komentármi, ktorá je dostupná na internetovej stránke http://stopbyrokracii.sk/skoliace-materialy-a-prirucky/.

Centrálna správa referenčných údajov sa premenuje na OverSi

Víťazom súťaže „Vymysli lepšiu budúcnosť“ o najlepší nový názov pre Centrálnu správu referenčných údajov (CSRÚ) sa stal vysokoškolák Peter Poráč s návrhom OverSi. Za odmenu bude mladý medik z Košíc na budúci týždeň sprevádzať podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho na pracovnej ceste v bulharskej Sofii.

 „Centrálna správa referenčných údajov bude najdôležitejším technickým, a hlavne systémovým riešením v boji proti byrokracii a pri zavádzaní zásady: Jedenkrát a dosť. Tento systém budú tisícky úradníkov každodenne používať pri získavaní výpisov a overovaní si údajov v spoločných registroch. Jeho dôležitosť sa bude stupňovať s tým, ako sa budú do registrov postupne pripájať jeden rezort za druhým. Preto sme chceli, aby systém niesol krátke, zapamätateľné meno,“ uviedol vicepremiér Raši s tým, že názov OverSi vybral spoločne so svojím tímom z viac ako 20 prihlásených návrhov. „Na tomto novom mene oceňujem, že je zvučné a jednoduché, že dáva zmysel a navyše je v slovenčine,“ dodal R. Raši a poďakoval všetkým mladým ľuďom, ktorí sa zapojili do súťaže. Tá bola určená pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl do 26 rokov.

Cenou pre víťaza je účasť na zahraničnej pracovnej ceste s podpredsedom vlády. Bude ňou konferencia na vysokej úrovni o eurofondoch po roku 2020, ktorá sa bude konať 7. a 8. júna v bulharskej Sofii. „S pánom Poráčom sa istotne budeme mať po ceste o čom rozprávať, pretože študuje medicínu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rovnako ako kedysi ja,“uzavrel vicepremiér.

Pozn: Portál bude v budúcnosti dostupný na adrese https://oversi.gov.sk

Nástroj proti byrokracii pomenujú mladí

Vďaka informačným systémom budú jedna za druhou miznúť zo života občanov a podnikateľov povinnosti nosiť úradom rozličné potvrdenia. Úradníci si dáta sami vyhľadajú v Centrálnej správe referenčných údajov (CSRÚ). Podľa vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho si tento praktický systém zaslúži menej ťažkopádny názov. Na spoločnom brífingu s premiérom Petrom Pellegrinim dnes oznámil, že jeho úrad vyhlási súťaž pre žiakov a študentov o nové meno pre CSRÚ.

Parlament v utorok definitívne schválil zákon proti byrokracii, ktorý od septembra zakáže úradom žiadať od občanov výpisy z listu vlastníctva, z obchodného a zo živnostenského registra, od budúceho roka aj odpisy z registra trestov. Približne osem tisíc úradníkov bude denne vyhľadávať tieto údaje v systéme CSRÚ, ktorý však v tom čase bude mať už chytľavejšie meno.

„Chceme zapojiť do našej práce na priateľskom štáte bez zbytočnej byrokracie mladých ľudí, žiakov a študentov do 26 rokov. Namiesto skratky, ktorá nikomu nič nehovorí, sa im, dúfam, podarí prísť s nápadom na pekný, zvučný názov,“ povedal R. Raši. Dodal, že víťaza so sebou za odmenu vezme na zahraničnú pracovnú cestu. (Ak bude mať víťaz menej ako 15 rokov, získa namiesto toho exkurziu na úrad vlády pre celú triedu.)

Systém CSRÚ bude v budúcnosti čoraz viac dôležitý a využívaný. Prvé štyri výpisy sú totiž iba začiatok, postupne bude poskytovať ďalšie a ďalšie údaje.

„Môj úrad pôjde ešte ďalej a v druhom kole pripravuje ďalšie sety dokumentov, ktoré si úradníci budú vedieť pozrieť v systéme a občania ich už nebudú musieť nosiť na úrady – pôjde o potvrdenia o nedoplatkoch zo sociálnej a zdravotných poisťovní, z daňových úradov a tiež potvrdenie o návšteve školy,“ vyhlásil Richard Raši s tým, že úrady ročne vydajú vyše 1,5 milióna takýchto potvrdení.

Technické aj legislatívne riešenia, ktoré si táto práca bude vyžadovať, predstavia odborníci z ÚPVII už v utorok 22. mája na Jarnej ITAP-e.

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava