overSiBot

Kontaktný formulár

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi.

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez kontaktný formulár. Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte: CSRÚ/OverSi 

Kontaktné informácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 4195/25 15, 811 09 Bratislava

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava