overSiBot

Kontaktné informácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 4195/25 15, 811 09 Bratislava

stopbyrokracii@mirri.gov.sk

02 / 35 803 083