overSiBot

Kontaktné informácie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk

02 / 35 803 083