overSiBot

METODICKÉ USMERNENIE PRE GARANTOV

2,444 Videní

Zamestnanec s rolou „Garant“ vykonáva správu používateľov v rámci jemu pridelených organizácii (OVM) pre danú oblasť spracovania a má oprávnenie vytvárať používateľské kontá,  aktualizovať údaje o používateľoch z danej organizácie.

Skôr, ako používatelia požiadajú o samotný výpis/odpis/potvrdenie danej služby, povinnosťou garanta je vybrať zákonné účely, na základe ktorých používatelia požadujú danú službu. Garant definuje požadované účely vo svojom účte v  časti „Účely žiadostí“. V prípade, že sa jedná o používateľa s oprávnením žiadať o službu výpis z registra trestov, je potrebné tohto používateľa autorizovať. Pre danú službu je nevyhnutné, aby mal používateľ doplnené telefónne číslo.

V prípade, ak používateľovi zanikne nárok na používanie portálového riešenia OverSi (ukončenie pracovného pomeru) a predmetnú agendu nahradí nový zamestnanec  je nevyhnutné, aby garant vymazal používateľské konto odchádzajúceho zamestnanca a zároveň vytvoril nové používateľské konto pre nového zamestnanca. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na dlhodobú PN a materskú dovolenku. V týchto prípadoch je potrebné účet zablokovať. Viac informácií o možnostiach garanta nájdete v používateľskej príručke.