Analýza a vývoj rýchleho riešenia

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyvinul technické riešenie, pomocou ktorého budú môcť orgány verejnej moci a verejná správa získavať výpisy a potvrdenia za občanov.

Návrh zákona proti byrokracii
 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predložil návrh zákona proti byrokracii do medzirezortného pripomiekového konania.

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava