Téma "Jedenkrát a dosť" je top prioritou na osi projektov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Pre jej zavedenie do praxe začal úrad pracovať na niekoľkých projektoch súčasne. Prvým krokom bolo samozrejme odblokovanie legislatívy a preto vznikol nový zákon, tzv. zákon proti byrokracii.

Odstránenie povinnosti predkladať prvé 4 výpisy

91%

Odstránenie povinnosti predkladať prvé 4 potvrdenia

41%

Ďalšia výmena údajov (dátová integrácia)

10%

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Úrad podpredsedu vlády SR pre investícvie a informatizáciu napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

 Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

 stopbyrokracii(@)vicepremier.gov.sk