overSiBot

Téma "Jedenkrát a dosť" je top prioritou na osi projektov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ministerstvo neustále aktívne pracuje na odblokovaní legislatívy za účelom odstránenia povinností pre občanov a podnikateľov predkladať v rámci úradných konaní rôzne potvrdenia a výpisy údajov, ktorými už štát disponuje a to prostredníctvom tzv. zákona proti byrokracii a súčasne implementuje technické riešenia, ktoré podporia aplikáciu zákona do praxe.

Odstránenie povinnosti predkladať prvé 4 výpisy k 1.1.2019

100%

Odstránenie povinnosti predkladať druhé 4 potvrdenia k 1.12.2019

100%

Odstránenie predkladať potvrdenia k dôchodkovým a nemocenským dávkam k 1.1.2021

100%

Odstránenie predkladať 10 okruhov potvrdení k 1.1.2022

100%

Odstránenie predkladať 4 okruhy potvrdení k 1.4.2022 a zavedenie proaktívneho príspevku pri narodení dieťaťa

75%

Elektronizácia vyhlásenia o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa

75%

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava