overSiBot

Téma "Jedenkrát a dosť" je top prioritou na osi projektov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Pre jej zavedenie do praxe začal úrad pracovať na niekoľkých projektoch súčasne. Prvým krokom bolo samozrejme odblokovanie legislatívy a preto vznikol nový zákon, tzv. zákon proti byrokracii.

Odstránenie povinnosti predkladať prvé 4 výpisy

100%

Odstránenie povinnosti predkladať prvé 4 potvrdenia

100%