overSiBot

Ak od Vás bude nejaký úrad žiadať výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z katastra nehnuteľností, dajte nám o tom vedieť.

Pošlite nám podnet
KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte násŠtefánikova 15
811 05 Bratislava

02 / 35 803 083
stopbyrokracii(@)vicepremier.gov.sk