overSiBot

Ak od Vás bude nejaký úrad žiadať odpis z registra právnických osôb, výpis z katastra nehnuteľností, výpis z registra trestov alebo potvrdenie o návšteve školy, dajte nám o tom vedieť.

Pošlite nám podnet
*Informovanie o spracúvaní osobných údajov