Ak od Vás bude nejaký úrad žiadať výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z katastra nehnuteľností, dajte nám o tom vedieť.

Pošlite nám podnet

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Úrad podpredsedu vlády SR pre investícvie a informatizáciu napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

 Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

 stopbyrokracii(@)vicepremier.gov.sk