overSiBot

V prípade Vášho záujmu o konzultácie/metodické usmernenia pre Vaše OVM, nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 02/20 928 279, prípadne na e-mailovej adrese: stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk.

Ďakujeme

Používateľská príručka k portálu oversi.gov.sk na stiahnutie:

Používateľská príručka Oversi

Vyskúšajte si prácu v portáli oversi.gov.sk. Prejdite si simuláciou s úlohami a komentármi, ktorú sme pripravili pre garantov a používateľov jednotlivých OVM.

Garanti, ktorí budú správcami používateľov a ich účtov

Spustiť

Výpis z obchodného a živnostenského registra pomocou RPO

Spustiť

Výpis z katastra nehnuteľností

Spustiť

Ako sa prihlásiť do portálu oversi.gov.sk

Spustiť

Technické požiadavky pre spustenie simulovaných prostredí:
– technológia HTML5 s JavaScriptom je spustiteľná na všetkých zariadeniach (počítač, tablet, mobil)
– technológia nie je podporovaná prehliadačmi Explorer 7 a 8

KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte násŠtefánikova 15
811 05 Bratislava

02 / 35 803 083
stopbyrokracii(@)vicepremier.gov.sk