overSiBot

V prípade Vášho záujmu o konzultácie/metodické usmernenia pre Vaše OVM, nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: stopbyrokracii@mirri.gov.sk.

Ďakujeme

Používateľská príručka k portálu oversi.gov.sk na stiahnutie:

CSRU_PouzivatelskaPrirucka_v10.7

Vyskúšajte si prácu v portáli oversi.gov.sk. Prejdite si simuláciou s úlohami a komentármi, ktorú sme pripravili pre garantov a používateľov jednotlivých OVM.

Výpis o nemocenských a dôchodcovských dávkach

Spustiť

Potvrdenie o návšteve školy (dávka)

Spustiť

Garanti, ktorí budú správcami používateľov a ich účtov

Spustiť

Výpis z obchodného a živnostenského registra pomocou RPO

Spustiť

Výpis z katastra nehnuteľností

Spustiť

Ako sa prihlásiť do portálu oversi.gov.sk

Spustiť

Potvrdenie o nedoplatku zo zdravotnej poisťovne

Spustiť

Potvrdenie o nedoplatku zo sociálnej poisťovne

Spustiť

Potvrdenie o nedoplatku voči daňovému a colnému úradu

Spustiť

Technické požiadavky pre spustenie simulovaných prostredí:
– technológia HTML5 s JavaScriptom je spustiteľná na všetkých zariadeniach (počítač, tablet, mobil)
– technológia nie je podporovaná prehliadačmi Explorer 7 a 8


KONTAKT

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

od 1. februára 2023 meníme spôsob nahlasovania požiadaviek o podporu pre portál OverSi 

 

Znamená to, že požiadavky bude od tohto termínu možné nahlasovať výlučne cez KONTAKTNÝ FORMULÁR.   Oblasť pri zadávaní požiadavky vyberte CSRÚ/OverSi.

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava