overSiBot

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ušetrí ľuďom čas a peniaze.

Zákon proti byrokracii vytvára základný legislatívny rámec pre uplatňovanie princípu "Jedenkrát a dosť" v praxi, čo znamená, že občania už nemusia na úrady nosiť potvrdenia, ktoré si vedia úrady vymeniť navzájom prostredníctvom informačných systémov verejnej správy, v ktorých spravujú príslušné registre štátu.

Od prvého schválenia zákona proti byrokracii a začatia jeho praktického uplatňovania ušetrili do konca roka 2021 občania a podnikatelia celkovo približne 32 mil. Eur tým, že nemuseli zháňať a nosiť rôzne potvrdenia a výpisy osobne voči úradom, ktoré ich v minulosti vyžadovali v rámci úradných konaní.

Viac detailov o úsporách a početnostiach odstránených potvrdení, resp. o postupnom nábehu ich elektronizácie do praxe nájdete na adrese: https://datalab.digital/informacnypanel-graf/

Ako to funguje?

Čo vás čaká a ako postupovať pri predkladaní rôznych žiadostí ku ktorým sú potrebné prílohy vo forme výpisov, či potvrdení.

Čítajte viac

Aktuálny stav

Detailné informácie o projektoch pri napĺňaní princípu "Jedenkrát a dosť" a postupnom odstraňovaní byrokracie na Slovensku.

Čítajte viac

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky a odpovede, ktoré vám môžu pomôcť pred tým ako nás budete kontaktovať.

Čítajte viac