• Stop byrokracii!

    Nerobme z ľudí poštárov medzi úradmi. Prepájame Slovensko a začíname napĺňať princíp "jedenkrát a dosť".

overSiBot

Pošlite nám podnet

Ak od Vás bude nejaký úrad žiadať výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z katastra nehnuteľností, dajte nám o tom vedieť.


Pošlite nám podnet

Hlavné udalosti

Neustále pracujeme na aplikovaní témy "jedenkrát a dosť"

Návrh zákona proti byrokracii<br>  Návrh zákona proti byrokracii
 
Analýza a vývoj rýchleho riešenia Analýza a vývoj rýchleho riešenia
Schválenie zákona proti byrokracii Schválenie zákona proti byrokracii
Prepájanie registrov a partneri projektu Prepájanie registrov a partneri projektu
Školenia a proaktívna podpora Školenia a proaktívna podpora

Návrh zákona proti byrokracii
 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predložil návrh zákona proti byrokracii do medzirezortného pripomiekového konania.

Analýza a vývoj rýchleho riešenia

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyvinul technické riešenie, pomocou ktorého budú môcť orgány verejnej moci a verejná správa získavať výpisy a potvrdenia za občanov.

Schválenie zákona proti byrokracii

Vláda SR, Národná rada SR jednohlasne schválili zákon proti byrokracii a následne ho 30.5.2018 podpísal prezident SR.

Prepájanie registrov a partneri projektu

Prepájame dôležité registre a odbúravame tak byrokraciu.

Školenia a proaktívna podpora

Začíname pripájať používateľov z jednotlivých orgánov verejnej moci a inštitúcií.

Zákonom proti byrokracii, technickými riešeniami a proaktívnym prístupom začína Úrad podpredsedu vlády SR pre investícvie a informatizáciu napĺňať princíp "Jedenkrát a dosť".

Kontaktujte nás

 Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

 stopbyrokracii(@)vicepremier.gov.sk