overSiBot

Požiadajte nás o pripojenie do portálu OverSi.gov.sk, prostredníctvom ktorého nadobudnete prístup k žiadaniu výpisov/odpisov za občanov. Vyplnenú žiadosť zašlite elektronicky prostredníctvom ÚPVS na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Nezabudnite vyplniť účely použitia pre získavanie výpisu/odpisu.

Žiadosť o pripojenie OverSi